wtorek, 11 stycznia 2011

Droga

I.             Ruszyłem w Drogę. Wyruszyłem w podróż, aby odzyskać swoje serce i zacząć żyć naprawdę. Moim przewodnikiem jest Bóg. 
Jedne z pierwszych słów na jakie zwrócił Pan moją uwagę, są słowa zawarte w Psalmie 51 :

" Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste
  i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego!"
                                                                                 Ps 51, 12
Są to słowa przewodnie na tym etapie mojej wędrówki. Wypowiadam je, gdy wstaję rano i gdy się kładę spać, gdy jest ciężko i gdy się raduję. Aby stać się prawdziwym Dzieckiem Bożym musimy dążyć do czystości naszych serc. Nie chodzi mi o to, że od jutra mamy być święci, ale, że do tej świętości mamy dążyć.
W tym momencie muszę napisać, że podążanie Drogą to nie jest lekki spacerek. Jest to walka. O czystość naszych serc będziemy musieli staczać ciągłe bitwy. Stąd niezbędnym jest, abyśmy odzyskali "ducha niezwyciężonego". My, mężczyźni, musimy uwierzyć w swoją Siłę. Musimy wiedzieć, że w walce z Szatanem nie jesteśmy bezradni. Nasz brat, Jezus Chrystus, pokazał nam, że walka i zwyciężanie jest możliwe i dał nam przykłady jak mamy to robić. Jesteśmy potomkami rodu Dawida. Jesteśmy rodem zwycięzców! 
Nasza siła pochodni od Niego. Bóg czyni nas mocnymi i uzdalnia nas do zwyciężania. Panowie nie mamy się czego bać. Naszym Wodzem jest niezwyciężony Pan i Władca. A Generałem Jego Armii, czyli nas, jest ten, który pokonał Śmierć, Jezus Chrystus!
             Zaufajmy naszemu Panu, z odwagą wstąpmy do Jego Armii i bez lęku stawajmy do walki. O nasze serca, p nasze życie, o nasze rodziny, o naszych bliskich, o Jego Królestwo!
Chwała Panu!II.             Jak się okazało "ludzkie"* źródła, inspiracje są dobre na chwilę. Po uprzedniej euforii dochodzi do przesycenia i cały zapał umiera. To dowodzi, że najlepszym źródłem i największą inspiracją jest modlitwa; modlitwa Słowem Bożym. W Piśmie jest wszystko czego nam trzeba. Nauka, mądrość, porady, pocieszenie, ostrzeżenie itp. Jednym słowem, wszystko. Nie chcę tutaj dyskredytować wartości innych dzieł. Są pożyteczne, czasem niezbędne. Pozwalają zrozumieć Słowo. W konkretnych sytuacjach Bóg przemawia do nas także poprzez dzieła ludzi. Objaśnia nam niektóre sprawy itp.

* książki, muzyka, konferencje itp.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz